תגית: פגיעה מינית

לולי גופתך שעשועי – שיר


לולי גופתך שעשועי
אז אבדתי בעניי

הנה גופתך שעשועי
האם אבדתי בעווני

את יפה ושקטה ודלוק הייתי
והציבור אומר הסי שתקי

אל תעשי פיגוע חברתי
לנו זה יעשה נזק תדמיתי

אותי יהללו וישירו
אותך יחרימו וינדו

אומרים שלא הורשעתי
נס שבהתקף לב לקיתי

ואני פגעתי בך בגיל כה צעיר עמוק בלב
והנה עליתי לשמים והלב דואב לא שואב

וכך אבדתי עצמי בעוניי הרוחני
איך שכחתי לעצמי שתורתי שעשועי

אולם אותי מחקים חסידים רבים שוטים
ואותך מחשים מוחקים עד תחיית המתים

מוקדש לשלמה קרליבך הפדופיל. ולא ברור למה הוא טרם הוקע.